4 februari 2019
Zeeuws Museumcafe

De voorlopige agenda is als volgt:

 

  1. Opening/presentie;

  2. Mededelingen en ingekomen stukken;

  3. Commissies

  4. Rondvraag

  5. Sluiting